Covid-19 (Corona) en verlenging van de geldigheid van de scheepvaartkeuring

Gepubliceerd op 18 maart 2020 om 18:52

Zeevaart

Geneeskundige verklaringen zeevaart die verlopen tussen 16 maart en 16 juni 2020 zijn op basis van artikel 113 van het besluit zeevarenden tot 16 juni 2020 geldig.

Zeevarenden die in het bezit zijn van een geneeskundige verklaring zeevaart die verloopt tussen 16 maart en 16 juni 2020 en een keuring voor de zeevaart aanvragen kunnen dus wachten met de keuring.  Als het vanwege het contract toch niet anders kan is een keuring in overleg natuurlijk mogelijk.

 

Binnenvaart
Op grond van de artikelen 3.07, 7.20 en 7.21 van het Reglement Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) en artikel 22 van het Binnenvaartbesluit kan de medische verklaring die t.b.v. het verlengen van de geldigheid van het dienstboekje, het Rijnpatent en het Nederlands groot vaarbewijs wordt afgegeven nog uiterlijk binnen 3 maanden na de op het document vermelde geldigheidsdatum in aanmerking worden genomen. Het desbetreffende document verliest in die periode zijn geldigheid niet. Dit geeft wat betreft het ondergaan van de medische keuring enige speelruimte.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.