Keuring Groot Rijbewijs

Wat moet u meenemen?
• ID-kaart, paspoort of rijbewijs
• Formulieren van CBR die nodig zijn voor het medisch onderzoek, met daarop vermeld de zgn, Zd-code. U kunt deze online aanvragen bij het CBR. Natuurlijk kan het ook nog met de papieren Eigen Verklaring, maar dit gaat minder vlot, papieren kunnen zoek raken.
• Medicatie, medische gegevens (indien van toepassing)
• Bril - als u contactlenzen draagt dan moet u de sterkte kunnen laten zien of laten weten.

• Goed sluitend potje met eigen urine (bodem is voldoende)


Het medisch onderzoek bestaat uit:
• Anamnese
•Oriënterend lichamelijk onderzoek

• Ogentest
• Onderzoek van urine
• Bespreken en online beantwoorden van de vragen via Zorgdomein
• Online versturen naar CBR via Zorgdomein- U hoeft dan zelf niets meer op te sturen.


Afspraak maken kan via:
Telefoon: 06 1923 6925
Mail: info@wulpma.nl