Scheepvaartkeuringen

U kunt hiervoor bij ons terecht voor deze keuringen.  N.B. : deze keuringen mogen alleen uitgevoerd worden door  zgn, "aangewezen" keuringsartsen. 

Keuringsarts  Aart van  der Wulp  is aangewezen door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Wij hebben een ruime ervaring met scheepvaartkeuringen,  ervaring en affiniteit met de scheepvaartbranche.

 

Na goedkeuring ontvangt de u het zgn. Seafarer Medical Certificate waarin  o.a. het vaargebied en de geschiktheidstermijn zijn vermeld. In geval van een binnenvaartkeuring  ontvangt u de Geneeskundige verklaring binnenvaart.
Bij afkeuring krijgt u vanzelfsprekend de reden(en) te horen. Een afkeuring kan tijdelijk of permanent zijn.

Na een eventuele afkeuring is het mogelijk om binnen 6 weken een second opinion aan te vragen. Voor deze second opinions is KLM Health Services de aangewezen instantie.