Binnenvaartkeuring: Grootvaarbewijs, Rijnpatent, Dienstboekje


Wat moet u meenemen?
• Geldig legitimatiebewijs: paspoort, ID-kaart, rijbewijs.
• De ingevulde vragenlijst: zie bijlage rechts boven.. Gaarne uw deel invullen en het geheel uitprinten.
• Medicijnen
• Bril of contactlenzen (en lenzenvloeistof/doosje)
• Goed sluitend potje met eigen urine (bodem is voldoende)


Waaruit bestaat de keuring:
• Bespreken van de ingevulde vragenlijst
• Lichamelijk onderzoek
• Ogentest: verzien
• Test op kleurenzien (1 x per 6 jaar)
• Gehoortest
• Op indicatie kan een aanvullende ECG (hartfilm) en /of nodig zijn. (extra kosten)
• Zo nodig aanvullend onderzoek: overleg met behandelaar(s) of verwijzing naar een specialist (extra kosten)

Tijdsduur van de keuring
De duur van de keuring is gemiddeld 45 minuten.

Geldigheidstermijn en keuringsfrequentie
(Beperkt) groot vaarbewijs: Bij eerste aanvraag, vanaf 50 jaar  iedere 5 jaar, vanaf 65 jaar elk jaar.
Rijnpatent: Idem
Dienstboekje: Bij eerste aanvraag en vanaf 65 jaar elk jaar

Afspraak maken kan via:
Telefoon: 06 1923 6925
Mail:     info@wulpma.nl