PMO en Duurzame Inzetbaarheid

Vaak realiseert men zich pas achteraf  dat ziekteverzuim  en afkeuring (WIA)  voorkomen had kunnen worden.

Duurzame inzetbaarheid is er op gericht om te voorkomen dat medewerkers onnodig gaan verzuimen,  uitvallen én zelfs op enig moment blijvende problemen krijgen met het eigen werk.
Het beleid bij Duurzame inzetbaarheid is gericht op  preventie, met speciale aandacht voor:


1. Meting van het Werkvermogen in het kader van Duurzame inzetbaarheid.
Door middel van een onderzoek met relevante vragenlijsten is het mogelijk om te meten hoe “gelukkig” uw medewerkers zijn in het werk en hoe groot het risico is op verzuim in de (nabije) toekomst. Hierbij spelen de volgende factoren een rol:
• privé-werkbalans
• werkbeleving,
• motivatie,
• werkomstandigheden,
• leeftijd
• gezondheid
• etc.

Aan de hand van de meetresultaten is het mogelijk om advies te geven aan de individuele medewerker én aan de organisatie op groepsniveau.
Vervolgens is het dan zaak om waar nodig begeleiding te (laten) bieden aan de individuele werknemers gericht op preventie.
Uiteindelijk leidt dit tot meer geluk in het werk en een beter werkvermogen bij uw medewerkers én dus tot een lager risico op verzuim. Iemand die goed in zijn vel zit presteert beter!


Op organisatieniveau wordt advies gegeven aan de hand van de meetresultaten op groepsniveau.

Hierbij gaat het om beleidsadvies gericht op arbeidsomstandigheden, bedrijfscultuur, leeftijdsbewust beleid, preventief medisch onderzoek, etc.

Wulp Medisch Advies kan een onderzoek met de zgn. Werkvermogensmonitor aanbieden. 

 

2. Preventief Medisch Onderzoek (PMO)
Bij het PMO wordt gekeken naar:
• gezondheidsrisico’s in het werk.
• de balans tussen werk en gezondheid
• niet werkgerelateerde risicofactoren: lifestyle, aanleg.
In de werkvermogensmonitor worden ook deze factoren bekeken en geven dan met name een goed beeld op organisatie niveau.
Voor een individuele meting van de gezondheid wordt naast de Werkvermogensmonitor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aangeboden aan medewerkers. In het kader van art 18 van de Arbowet is een werkgever hier zelfs toe verplicht.
Wulp Medisch Advies kan dit onderzoek voor u doen. Wij beschikken over de deskundigheid, de expertise en up to date medische apparatuur.
Het onderzoek wordt verricht door de keuringsassistente. De “eenvoudige” onderzoeken op gebied van lifestyle worden direct besproken door de keuringsassistente. De medische onderzoeken zoals longfunctietest, hartfilm, bloedonderzoek worden beoordeeld door een arts.
Medewerkers krijgen door dit onderzoek een goed beeld van  hun gezondheid  én adviezen om hun gezondheid te verbeteren.

 

Investeren in Duurzame inzetbaarheid levert meer op dan dat het kost, want:
• Uw medewerkers  blijven gelukkig in hun werk én in goede gezondheid, die maximaal bewaakt wordt bij een regelmatig PMO-onderzoek via de Werkvermogensmonitor. Hierdoor wordt de kans het grootst dat men “veilig” en gezond de einsstreep haalt.
• Nu zien we helaas medewerkers in organisaties waarbij al te voorspellen is dat dit niet gaat lukken .

Dat betekent enerzijds meestal een persoonlijk drama en anderzijds kan het een werkgever enkele tonnen (!!) kosten als een medewerker arbeidsongeschikt wordt en blijft voor het eigen werk.

 

Duurzame Inzetbaarheid is een groot thema.  Het afbreukrisico voor bedrijven is enorm als hier geen aandacht aan gegeven wordt. Bovenstaande uitleg is beknopt en wij zijn bereid een en ander nader toe te lichten.

Voor vragen of het maken van een afspraak:

Telefoon: 06 1923 6925
Mail: info@wulpma.nl
Via het formulier onderaan de pagina.